Mesafeli Satış Sözleşmesi

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

YASAL UYARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ 


İşbu Site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Hizmet Asistanım’e ait olup, siteye girmek ve kullanmakla Site’nin Yasal Uyarı ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni “Kullanıcı veya Üyeler” sıfatıyla (Site" ye erişen gerçek ve tüzel kişiler) kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde Site'yi kullanmaktan vazgeçiniz. Kullanıcı veya Üyeler işbu Yasal Uyarıları ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmekle, Site'de yer alan ve/veya yer alacak olan içerikleri, uygulamaları ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanları da kabul etmiş sayılacaktır. Buna göre;

“Kullanıcı” Herhangi bir sebepleSite’yi kullanan kişileri,

“Üye” Site’de kullanıcı adı ve şifre vererek üye kaydı oluşturan Kullanıcı’yı,

“Tüketici” Site üzerinden Hizmet Talebi gönderen Kullanıcı’yı,

“Hizmet Veren” Site üzerinden Meslek Profili oluşturan ve/veya bir Tüketici tarafından gönderilen Hizmet Talebi’ne cevap olarak hizmet sağlamak

üzere Teklif sunan bir şahıs, kuruluş veya diğer geçerli tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, “Hizmet Veren” terimi söz konusu Hizmet Veren

adına hizmetleri yürüten bağlı personelini de içerecektir.),

“Meslek Profili” Bir Hizmet Veren’in Site üzerinde Tüketici ’ye sunabileceği belli bir alışveriş veya hizmetin tanıtımını (Hizmet Veren, Tüketicilere

teklif ettikleri hizmet(ler)i belirtmek ve Tüketiciler tarafından yapılan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek için Meslek Profilleri oluştururlar.)

“Hizmet Talebi” Tüketici tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif istemek amacıyla Site üzerinde Müşteri tarafından yayınlanan

tanımlayıcı hizmet veya iş isteğini,

“Teklif” Bir Hizmet Veren'in, Tüketici'nin gönderdiği Hizmet Talebine yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

“Anlaşmaya Varılmış İş” Hizmet Veren tarafından Teklif verilen, ve bu Teklifin Tüketici tarafından kabul edildiği bir Hizmet Talebini,

“Sözleşme” İşbu Yasal Uyarı ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni ifade eder.

Kullanıcı/Üyeler; işbu Sözleşme ile herhangi bir Kullanıcı’nın Site’yi kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir

sözleşme mahiyetinde olduğunu kabul ederler. Site üzerinden bir Hizmet Talebi göndermekle ya da bir Meslek Profil oluşturmakla, Site’ye kayıt

olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını

kabul ve koşullarına tabi olmayı kabul beyan ve taahhüt eder.

2 Hizmet Asistanım, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına münhasıran sahiptir. Hizmet Asistanım, herhangi bir değişiklik

olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Site’de yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile

kullanıcılarına elektronik ortamda bildirilmesini sağlayacaktır. Buna göre Yeniden düzenlemesi yapılmış olan Sözleşme, Site’de yayınlandığı andan

itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır.

3 Kullanıcı/Kullanıcılar suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya

da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da

ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği Site’de paylaşamaz.

Bu tür bir içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderene Kullanıcı/Üyelere aittir. Hizmet Asistanım

Site’de Kullanıcı/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Site’de yayınlamama

hakkına sahiptir.

4 İşbu Sözleşme’ye göre Hizmet Asistanım’in sorumlulukları; Hizmet Asistanım, Hizmet Veren ve Tüketici’ye ilişkin hizmet, ürün ve sipariş bilgilerinin,

kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Site’de yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Ancak Kullanıcı, Site’nin kullanımından veya bir arıza

sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Hizmet Asistanım’ten herhangi bir ad altında tazminat talep etmemeyi kabul

ve taahhüt etmiştir. Buna göre sorumluluklar;

Kullanıcı ve Üye olmak için bir bedel ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Şu kadar ki; Hizmet Asistanım Üye’yi hiçbir sebep göstermek zorunda

olmaksızın Site’yi kullanmaktan men edebilir. Bu konuda Kullanıcı’nın tazminat talebi olmadığı konusunda mutabakata varmış olduğu kabul edilir.

Üyeler Hizmet Talebi gönderebilir ve Meslek Profili oluşturabilirler.

Kullanıcı kullanım haklarını, Kullanıcı adı ve şifresini başkalarına veremez, devredemez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü

niyetle kullanılmasından doğrudan Kullanıcı sorumlu olup, Hizmet Asistanım’în söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır.

Herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca bir Hizmet Talebi sunabilir ancak Hizmet Talebi sunabilmek için en az 18 yaşında olma

zorunluğu mevcuttur.

Tüketici, geçerli bir Hizmet Talebi sunmak için gerekli bilgileri (ne yapılmasını istedikleri, ne zaman yapılmasını istedikleri, nerede yapılmasını

istedikleri gibi) eksiksiz ve açık olarak söz konus talebinde yazılı olarak belirtmelidir.

Hizmet Asistanım, Tüketici’nin Hizmet Talebi’ni inceledikten sonra uygun bulması halinde Site üzerinde yayınlanmasına izin verecektir. Hizmet

Talebi’nin tanımı gerçek ve doğru olmalıdır.

Site üzerinden verilen her türlü Hizmet Talebi

a yanıltıcı olmayacak;

b herhangi bir üçüncü şahsın, telif hakları, patent, marka, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını, yayın, reklam ya da gizlilik haklarını ihlal

etmeyecek;

c hiçbir kanun, tüzük, talimat veya yönetmeliği (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet, ayrımcılık yasağı veya yanıltıcı reklama ilişkin

olanlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmeyecek;

d onur kırıcı, iftiracı, yasalara aykırı şekilde tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak;

e müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve

f virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren,

gizlice engelleyen veya ele geçiren diğer bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Kullanıcı Site’de yukarıdaki kurallara aykırı,

uygunsuz ve/veya Türkçe'nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. Hizmet Asistanım, kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu,

uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Ayrıca İşbu Sözleşme’yi ihlâl etmeniz durumunda Hizmet Asistanım üyeliğinize son verebilir, içerikleri yayınlamayı reddetme ya da yayından

kaldırma hakkını kullanabilir ve herhangi bir resmi makamdan Kullanıcı/Üyelerden biri olarak size yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma

talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı/Üye olarak sizin Site sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik

sabotaj veya saldırı yaptığınızın tespit edilmesi halinde veya yasal, idari yada hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını

ve /veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkını Hizmet Asistanım saklı tutar.

Tüketiciler Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmak zorundadırlar. Buna göre Hizmet Asistanım, Tüketici’ye ulusal, yerel veya

diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Tüketici’nin söz konusu bilgiyi kontrol

ettiği tarihte güncellenmiş olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

Hizmet Asistanım, Kullanıcı/Üyelerin, Site ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Kullanıcı

Üyelerin yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Hizmet Asistanım, gerekli gördüğü tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

Kullanıcı/Üyeler, Site’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç

kullanmayacaklarını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine

izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Hizmet Asistanım’in bu yüzden kamu

kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı/Üyelere aynen rücu

edilir.

1 Kullanıcı/Üyeler Meslek Profili oluşturmak suretiyle Hizmet Veren olabilirler. Meslek Profili eksiksiz ve açık olarak doldurulmalıdır. Meslek Profili

ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, lisans, ehliyet, diploma

gibi evrakların da girişi Site üzerinde yapılmalıdır. Hizmet Veren tarafından belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğunu Hizmet Veren kayıtsız

şartsız taahhüt eder. Bu bilgi veya beyanatların doğruluğunun sorumluluğu Hizmet Veren’e aittir.

2 Meslek Profili oluşturabilmek ve Hizmet Veren olmak için en az 18 yaşında ve temyiz kudretine sahip olmak gerekmektedir. Buna göre her

türlü denetim hakkı Hizmet Asistanım’e ait olup, Hizmet Veren’in Site üzerinde Meslek Profilini kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi

halinde Site’de yayına alacaktır.

3 Tüketici’nin almak istediği hizmete dair Teklif Talebi açmasını takiben Site üzerinden Hizmet Veren’lere işbu Teklif ile ilgili SMS ve elektronik

posta aracılığı ile bilgilendirme yapılır. Hizmet Veren de işbu halde kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Site üzerinden veya SMS ile Teklif

vererek, Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif edebilecektir. Teklif veren Hizmet Veren’ler ile Tüketici

Site üzerinden mesaj yolu ile veya birbirleriyle paylaşırlarsa telefon ile iletişime geçebilir. Bu iletişim sonunda talebi açan Tüketici bir Hizmet

Veren’in teklifini seçerek işin yapılmasını sağlar. Kazanan Teklif ise, Tüketici tarafından tayin edilen ve kabul edilen Teklif’tir.

4

5 Tüketici, belirtilen Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Bir Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiğinde Hizmet Veren’e ödeme

yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir. Tüketici, yaptığı Hizmet Talebi üzerine bir Hizmet Veren’in Teklifi’ni kabul

ettiğinde, Hizmet Veren’e verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı ödeyeceğini kabul eder. Şu kadar ki, Tüketici teklifleri beğenmez veya

vazgeçer ise teklifi iptal edebilir de. Bu aşamada söz konusu ilişkinin bağlayıcılığı Hizmet Veren ve Tüketici’yi ilgilendirmekte olup, Hizmet Asistanım’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını Hizmet Veren ve Tüketici kabul ve taahhüt eder.

6

7 Verilen Teklifler ihale bittikten sonra 1 ( bir ) hafta süre ile geçerlidir ve bağlayıcıdır. Bu süre Tüketicinin herhangi bir Teklifi seçmesinden

bağımsızdır.

Hizmet Asistanım, Site’de üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı/Üyelerden temin edilen kişiler bilgiler ( e-mail adresi, doğum

tarihi vs. ) servisin hizmet amacına yönelik olup, Kullanıcı/Üyeler bizzat aksini talep etmediği sürece Site dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle

paylaşılmaz. Şu kadar ki, Hizmet Asistanım, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Kullanıcı

Üyelerin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

Şu kadar ki, Hizmet Veren Hizmet Asistanım’e isim, adres, e-posta ve telefon numarası dâhil olmak üzere iletişim bilgilerini ve isim, şehir, iş yerine

uzaklık, web sitesi, iş tanımı, ödeme şekli, çalışma saatleri, referanslar ve nitelikler, değerlendirmeler ve incelemeler, önceki işlere ait fotoğraf

portföyü, kuruluş yılı, teklif fiyatı ve seçilen randevu saati gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm bilgilerini halka açık bir şekilde yayınlama ve/veya

Tüketici’ye ve Tüketici'nin seçtiği kişilere iletme konusunda yetki vermektedir. Hizmet Veren'in Teklifi bir Tüketici tarafından seçilmeden önce bu

bilgilerin bir kısmı, seçildikten sonra tamamı Teklifi kabul eden Tüketici ve bu Tüketicinin belirlediği kişiler ile paylaşılacaktır.

Bu bağlamda Hizmet Veren, yukarıda detayları belirtilen sağladığı işbu içerik ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, içeriğin Fikir ve

Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21, 22, 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarının kullanma basit ruhsatını Hizmet Asistanım’e herhangi bir

süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın bahşettiğini, söz konusu içeriğin önceden izin almaya gerek olmaksızın, Site içerisinde ve Site ile bağlantılı

olarak uygun gördüğü her yerde yayınlanmasına muvafakat ettiğini, bu hususun muvafakatname/yetki belgesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve

taahhüt eder.

Hizmet Asistanım, Site’ye üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı/Üyelerden temin edilen kişiler bilgiler ( e-mail adresi, doğum

tarihi vs. ) aracılığıyla yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler hakkında bilgi vermek telefon, çağrı merkezleri,

otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. ve benzeri hizmetlerde bulunabilir. Kullanıcı/Üyeler tarafından paylaşılan kişiler bilgiler hiçbir durumda

burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. Hizmet Asistanım tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri Kullanıcı/Üyeler almak

istemiyor ve almayı onaylamıyor ise Üyelik Bilgilerim sayfası aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari

iletileri durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler. Hizmet Asistanım işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu

linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde Kullanıcı/Üyeler aşağıdaki iletişim

bilgileri aracılığıyla Hizmet Asistanım ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

İletişim e-postası: info@Hizmet Asistanım.com

Müşteri Hizmetleri: 05304159892 (Hafta içi 09:00 – 18:00)

        Bize Ulaşın

Teklif verilerek üzerinde anlaşılan bir hizmetin tüm sorumluluğu Hizmet Veren’indir ve Hizmet Asistanım’in hiçbir sorumluluğu yoktur. Hizmet Veren,

Tüketici için verdiği her türlü hizmette, müşteri hizmetinden ve müşteri memnuniyetinden münhasıran sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Hizmet Veren, Tüketici ile olan randevularda ve Tüketici sorgulamalarının yönetiminden münhasıran sorumlu olacaktır.

İş iptali, Site üzerinden yapılmalıdır ve Site dışında yapılamaz.

Tüketici kendisinden başkası adına Hizmet Talebi dolduramaz. Hizmet Veren kendisinden başkası adına Teklif veremez. Alınan Teklifi veya

Hizmet Talebini üçüncü bir şahısa devretmek veya devretmeye niyet etmek, bu şekilde aracılık yapmak ve komisyon ücreti almak veya almaya

niyet etmek bu Sözleşme’nın ihlali sayılır. Bu şekilde bir ihlal tespit edildiğinde Kullanıcı Teklif tutarının 3 ( üç ) katı kadar cezai şartı Hizmet Asistanım’e

ödemeyi beyan kabul ve taahhüt eder.

8 Site sadece Hizmet Veren ve Tüketicileri bir araya getirmek amacıyla oluşturulmuştur. Hizmet Asistanım ile Hizmet Veren arasında istihdam,yarı

zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

9 Site’de yer alan ve diğer Kullanıcı/Üyeler tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin

gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içeriklerin internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme

sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Hizmet Asistanım’in, çalışanlarının ve

yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını Kullanıcı/Üyeler kabul ve beyan ederler.

10 Kullanıcı/Üyeler; Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Sözleşme hükümlerine, Site’de belirtilen tüm şart ve koşullara

ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, Site üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın

gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı/Üyelerin

Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

11 Kullanıcı/Üyeler, Hizmet Asistanım’in sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki

ayıplardan hiç bir surette Hizmet Asistanım’in sorumlu olmadığını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve/veya ilgili mevzuat hükümleri

dahilinde Hizmet Asistanım’e izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Hizmet Asistanım’i şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

12 Site’deki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hükümleri çerçevesinde, site editörleri ve site hazırlayıcılarının izinlerine

bağlıdır. Herhangi bir kopyalama, yönlendirme veya iletişim amaçlı diğer kullanımlar kesinlikle izin alınarak ve kaynak gösterilerek yapılabilir. Site’de

bulunan içerik ve görseller; haber, fotoğraf ve sair materyaller sadece Hizmet Asistanım’ten önceden yazılı izin alınması kaydıyla ve Hizmet Asistanım’in izin

verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, aksi halde 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez,

postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir internet sitesinde izinsiz olarak

kullanılamaz.

13 Hizmet Asistanım, Site’de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme; Kullanıcı/Üyelerin sisteme

yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcı/Üyelerin de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Şu

kadar ki; Hizmet Asistanım, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya

iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda

herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı

çalışmaya rağmen, Site’deki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Hizmet Asistanım, Site’deki bilgi ve içeriklerin güncelliği, doğruluğu, şartları,

kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız

diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

14 Web Siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk Hukuku ve Kanunlarına tabi olup, ihtilafların

çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Şu kadar ki; Hizmet Asistanım’in Kullanıcı/Üyelerin bulunduğu ülkede de dava açma

hakkı saklıdır.

15 Hizmet Asistanım Site’de, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlamaktadır. Hizmet Asistanım

ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili şirketler tarafından, üçüncü şahıs sitelerindeki bilgi, ürün ve hizmetler hiçbir şekilde

işletilmemekte, denetlenmemekte, onaylamamakta, garanti edilmemekte, bunların kullanılması teşvik veya tavsiye edilmemektedir. Hizmet Asistanım,

Site’de kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı,

sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun Hizmet Asistanım’in sorumluluğunu

doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi

zararlar Kullanıcı/Üyeler’in kendi sorumluluğundadır.

16 Hizmet Asistanım, Site’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site’nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site’ye bağlantı yapılmasıyla belirli

sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti

etmemektedir. Hizmet Asistanım, Kullanıcı/Üyelerin Site’den yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını

ve bulaşmayacağını da garanti etmemektedir. Hizmet Asistanım, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai

tazminatlar da dahil olmak üzere, Site’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

17 Kullanıcı/Üyelerin, Site’yi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya

onun temsilcisinin Hizmet Asistanım’e bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde,

ihlâlde bulunan kullanıcının/üyenin Site’ye erişim ve/veya Site’yi kullanım hakları iptal edilir. Hizmet Asistanım’in ileri sürülen hak tecavüzü veya hak

ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının/üyenin Site’ye erişim veya

Site’yi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı sakl&